Zespół


Założyciel kancelarii, Kamil Flatow, ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim z oceną bardzo dobrą. W poczet członków Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie został przyjęty w 2007 roku.

Pierwsze szlify zawodowe zdobywał w warszawskich kancelariach, gdzie miał okazję uzyskać zróżnicowane doświadczenie, m.in.: prowadził dział procesowy oraz reprywatyzacyjny jednej ze stołecznych kancelarii, obsługiwał klientów zinstytucjonalizowanych, a także uczestniczył w prowadzeniu dużych procesów karnych. 


Kamil Flatow jako aplikant adwokacki zdobył doświadczenie w ramach zastępstwa procesowego na każdym z etapów postępowania karnego, reprezentując klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, organami administracji publicznej oraz organami ścigania (prokuratura, policja). Adwokat Kamil Flatow podejmował także współpracę z kancelarią radcy prawnego, gdzie zajmował się głównie sprawami z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego oraz gospodarczego. Angażował się zwłaszcza w sprawy z zakresu prawa nieruchomości oraz spadków.


Żeglarstwo i tenis to dwie pasje, które wypełniają wolny czas prawnika. Stara się także pogłębiać wiedzę z zakresu reprywatyzacji – szczególnie odzyskiwania nieruchomości utraconych w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej przez ich prawowitych właścicieli. Interesuje się również tematyką praw człowieka w zakresie tymczasowego aresztowania.