Usługi


Nasza Kancelaria Adwokacka oferuje kompleksową obsługę prawną zarówno klientom indywidualnym, jak i podmiotom zorganizowanym oraz gospodarczym.

 

Na rzecz klientów świadczymy pomoc prawną w zakresie:

 

Klientom indywidualnym:

  • prowadzenia postępowań przedsądowych i sądowych w postępowaniu cywilnym;

  • prowadzenia postępowań przedsądowych i sądowych w sprawach spadkowych (dziedziczenie, zachowek, spadek, spłata spadku);

  • prowadzenia postępowań przedsądowych i sądowych w sprawach rodzinnych (separacja, rozwody, ustalenie kontaktów rodzicielskich, ustalenie alimentów);

  • prowadzenia postępowań przygotowawczych, sądowych i wykonawczych w postępowaniu karnym;

  • porad prawnych.

 

Podmiotom zorganizowanym i gospodarczym:

  • prowadzenia postępowań administracyjno- i cywilnoprawnych w sprawach reprywatyzacyjnych;

  • prowadzenia postępowań rejestrowych przed KRS;

  • porad prawnych w ramach stałego zlecenia bądź konkretnych spraw świadczonym na rzecz podmiotów zinstytucjonalizowanych;

  • sporządzania umów z różnych dziedzin prawa ( m.in.: umów dotyczących stosunku pracy, umów zlecenia, o dzieło, umów deweloperskich, umów dot. sprzedaży udziałów/akcji w spółkach, umów najmu).

 

Wycena usługi:

 

Wysokość wynagrodzenia za świadczone usługi prawne indywidualnie ustalamy z Klientem. Cena ostateczna uzależniona jest w dużej mierze od stopnia zawiłości, wartości przedmiotu sprawy oraz koniecznych nakładów pracy.

 

Klientom zinstytucjonalizowanym oferujemy stałą obsługę prawną, w jej ramach możecie liczyć Państwo na preferencyjne ceny. Wynagrodzenie – jego rodzaj i wysokość, ustalane jest indywidualnie, uzależnione jest od zakresu i rodzaju świadczonej pomocy prawnej.

 

Koszt indywidualnej porady prawnej w naszej Kancelarii wynosi 150 – 200 PLN.