Sprawy reprywatyzacyjne


Reprywatyzacja to inaczej mówiąc zadośćuczynienie za pozbawienie danej osoby prawa własności, co w praktyce najczęściej sprowadza się do zadośćuczynienia finansowego, czyli po prostu odszkodowania. Jeśli jesteś osobą poszkodowaną przez aparat PRL, poprzez znacjonalizowanie majątku, chętnie poprowadzimy proces reprywatyzacyjny w celu odzyskania właściwego odszkodowania lub nieruchomości.

Z reguły reprywatyzacja jest procesem, który składa się z kilku etapów. Pierwszy krok to postępowanie administracyjne, które ma na celu stwierdzenie nieważności lub orzeczenie niezgodności z prawem decyzji o nacjonalizacji majątku. Zależnie od wyniku tego postępowania, reprywatyzacja może mieć różny przebieg i skuteczność. Zależnie od efektów postępowania administracyjnego prowadzi się postępowanie o zwrot nie ruchomości lub, gdy nie jest to możliwe, wypłatę należnego odszkodowania.


Nasza Kancelaria Adwokacka Warszawa zajmuje się kompleksową obsługą spraw reprywatyzacyjnych na wszystkich etapach procesu ubiegania się o zadośćuczynienie. Skupiamy się na analizie prawnej dokumentacji jeszcze przed rozpoczęciem postępowania, dzięki czemu jesteśmy w stanie skutecznie ustalić możliwości i potencjalne sposoby uzyskania zadośćuczynienia, po czym reprezentujemy naszych Klientów przed organami administracyjnymi i sądami wszystkich instancji.


Działamy przede wszystkim na terenie Warszawy, zapewniając poufność, skuteczność oraz rzeczowe podejście do każdej sprawy.