Sprawy cywilne


Prawo osobowe:

 • ochrona dóbr osobistych w sprawach o ich naruszenie;

 • ochrona danych osobowych.

Prawo rzeczowe:

 • ustalamy aktualny stan prawny nieruchomości;

 • regulacja stanu prawnego nieruchomości;

 • rozstrzyganie sporów o własność;

 • prowadzimy sprawy o ochronę prawa własności i posiadania;

 • prowadzimy sprawy o zasiedzenie prawa własności nieruchomości;

 • prowadzimy sprawy dotyczące zniesienia współwłasności;

 • prowadzimy postępowanie o ustanowienie służebności;

 • prowadzimy sprawy o wynagrodzenie z tytułu bezprawnego korzystania z rzeczy;

 • prowadzimy sprawy o eksmisję.

Prawo spadkowe:

 • stwierdzenie nabycia praw do spadku na postawie ustawy bądź testamentu;

 • prowadzenie spraw o podział majątku;

 • prowadzenie spraw o zachowek;

 • prowadzenie spraw dotyczących odrzucenia spadku (długów spadkowych).

Prawo zobowiązań:

 • sporządzamy umowy prawa cywilnego;

 • prowadzimy sprawy o zapłatę;

 • prowadzimy sprawy o wypłatę odszkodowania;

 • prowadzimy polubowną bądź sądową windykację należności.

Postępowanie egzekucyjne:

 • reprezentujemy wierzycieli;

 • reprezentujemy dłużników;

 • prowadzimy postępowanie klauzulowe;

 • prowadzimy postępowanie przeciwegzekucyjne.

 

Prawo rodzinne:

 • prowadzimy sprawy rozwodowe;

 • prowadzimy sprawy o separację;

 • prowadzimy sprawy o uregulowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem;

 • prowadzimy sprawy dotyczące – ograniczenia, pozbawienie, zwieszenia, przywrócenia – władzy rodzicielskiej;

 • prowadzimy sprawy o alimenty;

 • prowadzimy sprawy o ustanowienie ojcostwa;

 • prowadzimy sprawy o zaprzeczenie ojcostwa;

 • prowadzimy sprawy o przysposobienie;

 • prowadzimy o ustanowienie rozdzielności małżeńskiej;

 • prowadzimy sprawy o podział wspólnego majątku.